สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายฐิติพร  ขำปาน
2. เด็กหญิงสุชาดา  ทับบุรี
 
1. นางประนอม  ช่างบรรจง
2. นางสำรวย  อนุสิฏฐกุล
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายปราโมทย์  ทรัพย์เย็น
2. เด็กชายเอกชัย  พุทโธ
 
1. นายธงชัย  เพ็ชน้อย
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  งามโพธิ์
2. เด็กหญิงณัฏฐา  หรั่งน้อย
3. เด็กหญิงภัทราพร  อุบลสุข
4. เด็กหญิงวรรณรดา  ผาสุขธรรม
5. เด็กชายอภิชัย  สมศรี
6. เด็กชายอรรถนนท์  กลิ่นหวล
 
1. นายชยุต  นามอยู่
2. นางถุงเงิน  เลิศบุญญาฤทธิ์
3. นายธงชัย  เพ็ชน้อย