สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายจิตวัต  อุ่มเกตุ
2. เด็กชายธีรพงษ์  ท้ายเงิน
 
1. นายพรไทย  เหลืองวรานันท์
2. นายสมชาย  ยิ้มน้อย
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 34 1. เด็กหญิงพรชนิตว์  ศรีนวล
 
1. นางเสาวคนธ์  โตจีน
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 64 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงพรนภา  ภูฆัง
2. เด็กชายรัชชานนท์  ภู่เผือก
 
1. นางณัฎฐาลักษณ์  ทรัพย์อุดม
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 8 1. เด็กชายเจษฎา   ขลิบ
 
1. นายสมชาย  ยิ้มน้อย
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณวัฒน์  วัชโรทยาน
2. เด็กหญิงชไมพร  วังขวัญ
3. เด็กหญิงระวินันท์  อินสะระ
 
1. นางดาวเรือง  คำตรง
2. นางสาวสุวารีศิริ  ภู่เปี่ยมสินธ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ภู่เผือก
 
1. นายพรไทย  เหลืองวรานันท์