สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 34 1. เด็กหญิงพรชนิตว์  ศรีนวล
 
1. นางเสาวคนธ์  โตจีน
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 8 1. เด็กชายเจษฎา   ขลิบ
 
1. นายสมชาย  ยิ้มน้อย
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ภู่เผือก
 
1. นายพรไทย  เหลืองวรานันท์