สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงปิ่นนภา  มาโต
 
1. นางกล่อมจิตร  ธีรภัทร์ศรัทธา
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 39 1. เด็กชายธรรมรัฐ  ศรีทอง
 
1. นางกล่อมจิตร  ธีรภัทร์ศรัทธา
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายภานุวัฒน์  อุทา
 
1. นางกล่อมจิตร  ธีรภัทร์ศรัทธา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 47 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายมารุตพงศ์  ชัยพฤกษ์
2. เด็กหญิงหิรัญญา  บ่วงเพ็ชร์
 
1. นางสาวกันทิมา  กัมมานุสร