สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 19 1. เด็กหญิงบุษกร  เทศธรรม
2. เด็กหญิงปภัสสร  รอดเที่ยง
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พุทธ์รัตน์
 
1. นางสุณิสา  อุยตระกูล