สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่ากระแส สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ฉ่ำเจริญ
 
1. นายเอกพงษ์  กันอ่ำ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงวิภาวดี  วัดเข่ง
2. เด็กหญิงเกศกนก  เอี่ยมจุ้ย
 
1. นายสมเกียรติ  บุญงาม