สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระไม้แดง สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัลธิชา  บุญชื่น
 
1. นายสุนทร  ยองจา
 
2 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 75.75 เงิน 27 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เงินปุ้น
 
1. นางนันท์สุดา  คำหอม