สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงอรวรรณ  เกตุถิน
 
1. นายณรงค์  คุ้มไพฑูรย์
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงชัชฏาภรณ์  รุ่งเรือง
 
1. นางวิไลวรรณ  กำนนท์