สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองจิก สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนงนภัส  มุกสิพันธ์
 
1. นางสาวสวาท  เเสงเขียว
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงศรีพลอย  เลิศล้ำจินตรา
 
1. นางสาวสุกัญญา  บัวรักสกุล
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ลีพร้อม
 
1. นางสาวสวาท  เเสงเขียว
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เวียงเเก้ว
 
1. นางสาวสุกัญญา  บัวรักสกุล
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. นายธเนศ  ม่วงพุ่ม
 
1. นางสาวสุกัญญา  บัวรักสกุล