สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 42 1. เด็กชายธีรวัตร  วิทยารมย์
 
1. นางวิลาวัลย์  นฤภัย
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กชายทวีชัย  น้อยแสง
 
1. นางประภาศรี  ตุ่นทอง