สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 42 1. เด็กชายธีรวัตร  วิทยารมย์
 
1. นางวิลาวัลย์  นฤภัย