สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองน้อย สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พัฒนผล
 
1. นายวิมล  มีมุข
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสุกัญญา  นาคบัว
 
1. นายวิมล  มีมุข
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงธนิษฐา  เฉยทิม
 
1. นายสมศักดิ์  น่วมนิ่ม