สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองน้อย สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 24 1. เด็กหญิงดวงกมล  วงศ์จันทร์
2. เด็กหญิงพิมพิการ์  ใจแสน
3. เด็กหญิงอินทุภา  สอนเถื่อน
 
1. นายพีระพงศ์  แพบัว
2. นางสมหมาย  สุขสุคนธ์