สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 61 ทองแดง 30 1. เด็กชายกฤษณะ  บุญชื่น
2. เด็กชายธนพันธ์  บุญชื่น
 
1. นางสาวจำเนียร  นุ้ยปรี
2. นางสาวณรังศิยา  โพธิ์วุฒิบุตร
 
2 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายรนชัย  มหาวงษ์
 
1. นางอาภรรัตน์  สมรัก
 
3 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกวรรณชนก  กล่ำแก้ว
 
1. นายเกษม  พุ่มพงษ์