สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหัวหว้า สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 32 เข้าร่วม 40 1. เด็กชายวรินทร์กร  ชานันโท
2. เด็กชายวัชรพล  ขำงาม
 
1. นายจรัญ  สังข์ธูป
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เถื่อนขวัญ
2. เด็กชายณัฐพันธ์  บุญชื่น
 
1. นายประสาร  อินทร์เอี่ยม