สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวถนน สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 8 1. เด็กชายภานุพงศ์  อยู่มาลัย
 
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 22 1. เด็กชายวิสิทธิ์  ประสม
 
1. นางแป้งล่ำ  คงมงคล
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 23 1. เด็กชายบัณฑิต  เรืองสังข์
 
1. นางพเยาว์  สายบัว
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 22 1. เด็กหญิงสุธิณี  สุขจุ่น
 
1. นายสมศักดิ์  ทับนิล