สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 17 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ทับพูล
 
1. นางงามตา  อินทร์พิทักษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 15 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันโท
2. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  เรือนเพ็ชร์
3. เด็กหญิงเกวรินทร์  ขำคำ
 
1. นางทิชากร  สังข์ธูป
2. นางสมหมาย  ยิ้มห้อย
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 74.08 เงิน 15 1. เด็กชายทิวา  ชะผุย
2. เด็กชายธันวา  พ่วงเกิด
 
1. นางทิชากร  สังข์ธูป
2. นางสมหมาย  ยิ้มห้อย
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 38 1. เด็กชายกชกร  ทับพูล
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  รอดสำเภา
3. เด็กหญิงเพชรลดา  ปาทอง
 
1. นางทิชากร  สังข์ธูป