สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงวิชญาพร  เขียนแป๊ะ
 
1. นางวันเพ็ญ  นงบาง
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายพีรภัทร  เขียวอ่อน
 
1. นายเฉลิม  อ่อนเขตร์
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงอรทัย  เรือนเพ็ชร
 
1. นายธีรพงศ์  คำแสง
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ยังขาว
 
1. นางสาวชญานิษฐ์  พงค์พันธ์คุ้ม