สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองตาตน สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงปนิดา  เขียวรอด
 
1. นางชลิตา  ปัญจกนกกุล
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายชิติพัทธิ์  ปัญจกนกกุล
 
1. นายสมพงษ์  มีมุข
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 30 เข้าร่วม 42 1. เด็กหญิงพรรพษา  สำเภาลอย
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สำเภาลอย
 
1. นายเอกภพ  อุ่นพิมพ์