สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายวัสพล  บัวแก้ว
 
1. นางสุมาลี  เตียเย็น
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  ทับจ่าง
 
1. นางสุมาลี  เตียเย็น