สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสะพานหิน(คุรุราษฎร์ศึกษา) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงวรรณิดา  โสธรรม
 
1. นายโสภิต  เขียนสาร์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 72 เงิน 16 1. เด็กชายศรราม  อินทร์อิ่ม
 
1. นายโสภิต  เขียนสาร์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 60 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงณัฐณิธา  หน่องาม
2. เด็กหญิงวรรณิดา  โสธรรม
 
1. นายบุญเลิศ  ป้องแก้วน้อย
2. นายโสภิต  เขียนสาร์