สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหางน้ำหนองแขม(โออุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 27 1. เด็กชายธีรเดช  กวางแก้ว
 
1. นางนันทา  หอมกลิ่น
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กชายพีรเจตน์  บุญเลิศ
 
1. นางรวงทอง  พรมมานนท์
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 36 1. เด็กชายดนุสรณ์   กรีอุทัย
 
1. นางรวงทอง   พรมมานนท์