สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายนาควัฒน์   พูลวงศ์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วยวง
 
1. นางมณี  เกิดปาน
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 38 เข้าร่วม 39 1. เด็กหญิงจิราภา  ขำคำ
2. เด็กหญิงพัทธวรรณ  แก้วยวง
 
1. นายวิชัย  พูลวงศ์