สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กชายริคาโด้  ขำเล็ก
 
1. นางมณี  เกิดปาน
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญเพ็ญ
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  วงษ์ยี่
3. เด็กชายมโนปกรณ์  โพธิ์แตง
 
1. นายนิพนธ์  มาศิริ