สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดธรรมามูล สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 36.84 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธันวา  สอนเถื่อน
2. เด็กชายเจษฎา  เจริญสุข
 
1. นายสุเมธ  อิสระพงษ์พันธุ์