สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหลวงพ่อขาว สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  ไชยมนตรี
2. เด็กหญิงชุติมา   กรัดกระยาง
 
1. นางอารีวรรณ์   เรืองศรี
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญเดช
2. เด็กหญิงโสภิตา   สิทธิชาคำ
 
1. นางทัศนีย์    เอี่ยมทา
2. นางอารีวรรณ์  เรืองศรี