สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหลวงพ่อขาว สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 84 ทอง 16 1. เด็กชายกิจจา   คำเมือง
2. เด็กชายณัฒวัตร   แสงเย็น
3. เด็กชายเอกภพ    กองคูณ
 
1. นายปิติชัย  โอชา
2. นายสมควร   ปลั่งดี