สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระเนินพระราม สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงรติรัตน์   พ่วงใจ
 
1. นางนิลวรรณ    พุ่มมูล
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสุพรรษา   โยธาภักดี
 
1. นายสุวรรณ์   เนตร์ท้วม