สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกนกอร  กุลทอง
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  กุลอ่อน