สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงทัสนีย์  สิงห์สม
2. เด็กชายสุดาชา  ภู่ปรางค์
 
1. นางสาววันดี  จันแก้ว
2. นายสงกรานต์  ยอดกลิ่น