สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงญาตาวี  ห้วยลึก
 
1. นายสุทิน  ทาเอื้อ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกษมา  พลกลาง
2. เด็กหญิงณัฐริภา  ศิริคง
 
1. นางสาวสุขุมาภรณ์  พุ่มจำปา