สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 71 เงิน 23 1. เด็กหญิงยมาภรณ์  นกลอย
 
1. นายสุทิน  ทาเอื้อ
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 23 1. เด็กชายนาภัทร์  ลาเสือ