สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเก่า สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายณัฐศิริพงษ์  ครคง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คล้ายคลึง
 
1. นางสาววันทนา  มหาสุภาพ
2. นางสาวสุทธินี  ครคง