สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเก่า สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  สอนดี
2. เด็กหญิงสุภัสสร  กันทัด
3. เด็กชายเจษฎา  เรียงถนอม
 
1. นางสาววนรัตน์  วิริยะธรรมรักษ์