สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเนินขาม สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธนพนธ์  สังแก้ว
2. เด็กชายประวิตร  สีทา
 
1. นายจักรพงษ์  กระแสร์สินธุ์
2. นางวันเพ็ญ  กระแสร์สินธุ์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 39.41 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายภราดร  พันธุ์ดี
 
1. นางวันเพ็ญ  ภูฆัง
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายจิรภัทร  ทาทำนุก
 
1. นางวันเพ็ญ  ภูฆัง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 46 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายปิ่น  ทวีสิงห์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สุ่ยหนองไผ่
 
1. นายนิพนธ์  อดิสรณกุล
2. นายแดน  พุ่มจำปา
 
5 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  แจ้งสิน
 
1. นางวันเพ็ญ  กระแสร์สินธุ์