สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงวรกานต์  เจตนเสน
 
1. นางสาวอรทัย  ศิลปกูลวิวัฒน์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกานต์มณี  ไพรคำวงศ์
 
1. นางสาวอรทัย  ตุ้มจีบ
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงรัตติยา  ฤกษ์ดี
 
1. นางสาวอรทัย  ตุ้มจีบ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายปรัชญา  คำเอื้อม
2. เด็กหญิงอารียา  เกิดอยู่
 
1. นายสิริชัย  ภูฆัง
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงกิติยาพร  ศรีเดช
2. เด็กหญิงปุณณภา  ยอดเนียม
 
1. นายสิริชัย  ภูฆัง
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงพรชนก  รุ่งโรจน์
 
1. นางสาวศุภิสรา  แพนสง
 
7 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงณัฎฐา  ฉุนจังหรีด
 
1. นางศกุนตลา  วิไลขำ