สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 46.47 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกลม  จบศรี
2. เด็กชายภาณุพงษ์  มลัยพันธุ์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พลอยเพชร
2. นายวีรกร  สงวนเนตร์