สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจิรวรรธ  ใจสิงห์
2. เด็กหญิงชนกนันท์  ฆ้องนาค
3. เด็กหญิงศิรินภา  พรมนิ่ม
 
1. นางนริศรา  ฉลองรัตน์
2. นายปรีชา  โสภณ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ฆ้องนาค
 
1. นายปรีชา  โสภณ
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาพร  คุ่มคุ้ม
 
1. นายปรีชา  โสภณ
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  คุ่มคุ้ม
 
1. นายปรีชา  โสภณ