สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กติกา
 
1. นางอรพินท์  น้อยจันทร์
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงทาริกา  แน่นอุดร
 
1. นางอรวรรณ  สงนุ้ย