สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 66 ทองแดง 15 1. เด็กชายอนุพงษ์  พุ่มพรุทรา
 
1. นายวิรัช  มารยาท
 
2 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ช้างมาก
 
1. นายทวีศักดิ์  จำปาทอง