สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 61 ทองแดง 19 1. เด็กชายภัคพล  อยู่เล่ห์
 
1. นายสุชล  โกส้ม
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงเปี่ยมหทัย  พันธ์นาม
 
1. นางชลอ  คงไพ่
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายจีรพันธ์  คูณปล้อง
 
1. นายพรชัย  สิงห์ดำรงค์
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กชายวสิษฐพล  ว่องเขตการณ์
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  สายแวว
3. เด็กชายเอกศิษย์  โพธิ์พล
 
1. นางสาวณัฏฐาณิตา   จันดิษ
2. นางสาวสาวิตรี  จันทร์ควง