สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ทาเอื้อ
2. เด็กหญิงศิรินันท์  คำมัน
 
1. นายธรกร  สุมาลี