สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดคลองเกษม สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77 เงิน 18 1. เด็กชายสมพร  หล้าชน
 
1. นางสาวสุจิตรา  สุขประเสริฐ
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงรัตติยากร  มารักษา
 
1. นางสาวชูศรี  สนิกะวาที
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  สุวรรณาวัจนา
 
1. นายณรงค์  จุ้ยขาว
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตติยากร  มารักษา
 
1. นายณรงค์  จุ้ยขาว