สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายเริงฤทธิ์  เวชศักดิ์ชัย
 
1. นางภาวี  กุหลาบมงคล
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 58.71 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายชัยยุทธ  ใจแสน
2. เด็กชายวัฒนะ  กิ่งเนียม
 
1. นายนิศักดิ์  บางเพลิง
2. นายวุฒิชัย  ใจแสน