สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงศศิธร  อิ่มรัง
 
1. นางสิริลักษณ์  เรืองไพศาล
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกฤติมา  โพธิกมล
 
1. นางสิริลักษณ์  เรืองไพศาล
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายทักษิณ  พุกมาก
2. เด็กชายเอกพล  มีนิล
 
1. นายสุทธิชัย  เรืองไพศาล
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภัคศจี  อิ่มรัง
 
1. นางสิริลักษณ์  เรืองไพศาล