สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกฤติมา  โพธิกมล
 
1. นางสิริลักษณ์  เรืองไพศาล
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายทักษิณ  พุกมาก
2. เด็กชายเอกพล  มีนิล
 
1. นายสุทธิชัย  เรืองไพศาล