สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 21.76 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายวัฒนะ  คำแผง
 
1. นายพิชัย  อ่วมคร้าม