สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญส่ง
 
1. นายอดิศร  ภานุพงษ์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงณัฐยา  ขำสงค์
2. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  เพ็ชรจั่น
 
1. นางสาวดวงดาว  บัวศรีน้ำผึ้ง
2. นางสาวศศิประภา  กริมเขียว