สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงศรุตา  กองแก้ว
 
1. นางสาวปวิตรา  เส็งเอี่ยม