สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77 เงิน 18 1. เด็กหญิงรัชพรรณ   พุกมาก
 
1. นางอรนุช   บุญคงมา
 
2 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 73.4 เงิน 33 1. เด็กชายภูริณัฐ  ชมรอด
 
1. นางอัจฉิมา  อ่อนน้อม